Algemene boekingsvoorwaarden

Reservering

Reserveren is alleen mogelijk via het boekingsformulier, onder voorbehoud van toestemming van de camping en afhankelijk van beschikbaarheid. Dit formulier moet ondertekend met de aanbetaling worden teruggestuurd, uiterlijk 15 dagen na de datum waarop de camping u het formulier heeft toegestuurd. Na deze tijd wordt de optie geannuleerd.

Na ontvangst van je reservering en aanbetaling sturen we je een boekingsbevestiging, afhankelijk van beschikbaarheid. Alle verhuur is alleen op naam en mag onder geen beding worden overgedragen of verhuurd. Personen die niet zijn ingeschreven op het huurcontract krijgen geen toestemming om te verblijven zonder toestemming van de directie.
Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden.

Het aantal personen op een kampeerplaats of in een stacaravan mag de maximaal toegestane capaciteit niet overschrijden, d.w.z. 4 personen voor een kampeerplaats en 2 tot 6 personen voor een stacaravan, afhankelijk van de categorie van het contract.

Elke persoon van buiten de camping (zelfs vrienden of familie op doorreis) moet zich melden bij de receptie en het voertuig buiten de camping laten. Het toelaten van deze personen op de camping is afhankelijk van de wil van de directie (de directie moet op elk moment de politie kunnen informeren over de personen die op de camping aanwezig zijn, op straffe van een boete).

Huisdieren

Honden zijn toegestaan op de camping, op voorwaarde dat ze zijn aangegeven bij de reservering, dat ze de rust en veiligheid van de bewoners niet verstoren en dat ze de basisregels voor hygiëne en de integriteit van de faciliteiten respecteren. Kleine behoeften kunnen buiten de camping worden vervuld (parkeerplaats voor de camping en aan de oevers van de Rhône). Ze moeten aangelijnd zijn en er moet een geldig vaccinatiebewijs worden overlegd. Huisdieren zijn niet toegestaan in het zwembad of de toiletten. Honden van categorie 1 en 2 (pitbull, rottweiler…) zijn niet toegestaan op de camping.

Slechts 2 kleine honden zijn toegestaan in de stacaravans, en ze mogen niet op de banken of bedden.
Honden moeten worden voorzien van een mand.
Honden moeten worden aangelijnd en je mag een dier nooit alleen laten op een staanplaats of in een huuraccommodatie. Pas op voor hun uitwerpselen!
U moet uw huisdier buiten de camping brengen en als hij per ongeluk op de camping plast, moet u hem onmiddellijk weghalen.

Bezoekers

De betaling van het bezoekerstarief geeft geen toegang tot het zwembad, dat strikt voorbehouden is aan de campingbewoners.

Personen van buiten de camping moeten zich melden bij de receptie.

Sanitair

Uit respect worden waterspelletjes niet getolereerd.
Kleine kinderen moeten worden begeleid door een ouder.
De toiletten zijn een hygiënische ruimte en er worden geen dieren toegelaten.

Vredige nachten

De bewoners van de camping dienen zich te houden aan de huisregels die verkrijgbaar zijn bij de receptie, met name wat betreft de nachtrust.

Verstoring en overlast

Elke huurder is verantwoordelijk voor elke hinder of overlast veroorzaakt door personen die bij hem verblijven.
Als een bewoner overlast of hinder veroorzaakt aan andere bewoners of schade toebrengt aan de voorzieningen, kan zijn verblijf onmiddellijk en zonder schadevergoeding worden beëindigd, onverminderd eventuele schadeclaims van de camping of derden tegen hem.

Zwembad

Voor het zwembad gelden eigen regels.
Omwille van de veiligheid en hygiëne is het verplicht om deze regels te respecteren. Shorts zijn ten strengste verboden.
Alleen zwembroeken of zwemshorts zijn toegestaan.
Er is geen toezicht op het zwembad en kinderen moeten worden begeleid door een volwassene onder hun verantwoordelijkheid. De camping kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Niemand van buiten de camping heeft toegang tot het zwembad (ook gasten niet, zowel op de staanplaatsen als in huuraccommodaties).
Huisdieren zijn niet toegestaan in de zwembadzone.

Barbecue

Houtskool- of houtbarbecues zijn verboden op kampeerplaatsen of voor stacaravans, volgens prefectureel besluit.

Schade

De kampeeruitrusting en -voorzieningen moeten worden gebruikt overeenkomstig hun normale bestemming. Elke schade aan de lokalen of verlies of vernieling van meubilair in de accommodatie of gedeelde toegangsgebouwen maakt de verantwoordelijke persoon automatisch aansprakelijk. Klanten die een accommodatie of staanplaats huren, zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade, verlies of beschadiging van de accommodatie of een van de voorzieningen op de camping door personen die bij hen verblijven of hen bezoeken. Het moet gedekt zijn door een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

De huurder dient bij aankomst en voor het in bezit nemen van de accommodatie een borgsom van €200 te betalen voor eventuele schade. Deze borgsom wordt terugbetaald na inspectie van de accommodatie. Je moet de accommodatie zelf schoonmaken. Als de accommodatie niet schoon wordt opgeleverd of als de huurder in de stacaravan heeft gerookt, wordt een extra borg van € 60 ingehouden, die bij aankomst door de huurder wordt betaald. Sleutels worden alleen ’s ochtends tussen 8.00 en 10.30 uur ingeleverd in het midden- en hoogseizoen.

Aansprakelijkheid

Naast zijn wettelijke aansprakelijkheid kan de Camping niet aansprakelijk worden gesteld in geval van :

– diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of na een verblijf.

– overlast door natuurverschijnselen (weer, muggen, bladluizen, enz.)

– uitval of buitengebruikstelling van technische apparatuur, uitval of sluiting van kampeerterreinen. Incidentele maatregelen van de campingdirectie om de toegang tot bepaalde faciliteiten, waaronder het zwembad, te beperken om te voldoen aan de veiligheidsnormen of om regelmatige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De camping behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het ontwerp en de constructie van de camping te wijzigen.

– de waarborg vormt geen aansprakelijkheidslimiet; de huurder moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

– geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit contract of de gevolgen ervan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

– de ouders zijn volledig verantwoordelijk voor de speeltuin, aangezien geen enkel kind daar alleen mag zijn. Ook fitnessapparatuur is alleen voor volwassenen en als een kind er gebruik van maakt, valt het onder de volledige verantwoordelijkheid van de begeleidende ouder. De camping kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Betalingsvoorwaarden

Voor een staanplaats of stacaravan moet een aanbetaling van 30% van de basisprijs van de bestelde diensten worden betaald op het moment van reserveren (met een minimum aanbetaling van €45). Het restbedrag moet worden betaald bij aankomst, voordat je bezit neemt van de woning.

De aanbetaling en/of het saldo kan worden betaald via bankoverschrijving, contant geld, creditcard of vakantiecheques (er wordt geen wisselgeld gegeven),

Vraag voor betalingen per bankoverschrijving naar ons IBAN.

Toewijzing van standplaatsen en stacaravans

Je kampeerplaats wordt alleen toegewezen op de dag van aankomst. Voor zover mogelijk proberen we kampeerplaatsen naast elkaar te houden, afhankelijk van beschikbaarheid en de datum van boeking. Aankomst na 16.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.

Je stacaravan wordt pas toegewezen op de dag van aankomst, afhankelijk van de categorie die je hebt geboekt. Aankomst na 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Bij aankomst wordt een borg gevraagd van €200 en €60 (cheque of creditcardnummer).

Wijzigingen en annuleringen

Wijzigingen in boekingen: Boekingen kunnen alleen worden gewijzigd tot 6 weken voor aanvang van de vakantie of onder voorbehoud van beschikbaarheid op de datum van de wijziging.

Verlate aankomst – vervroegd vertrek: In het geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek met betrekking tot de data vermeld op uw reservering, zal er geen restitutie plaatsvinden om welke reden dan ook.

Als je een kampeerplaats huurt, moet je ons SCHRIFTELIJK op de hoogte stellen van je verlate aankomst. Als we hierover geen informatie ontvangen, wordt de staanplaats de volgende dag om 16.00 uur aan een andere klant toegewezen.

Annuleringen :

1 – Van de kant van Camping Tartarin: In geval van annulering van een verblijf om redenen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, met uitzondering van gevallen van overmacht die ons ertoe brengen te annuleren om redenen van veiligheid van de vakantiegangers, zal de klant alle betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

2 – Door de kampeerder: In geval van annulering meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf, wordt het bedrag van de aanbetaling ingehouden door de camping. Bij annulering minder dan 30 dagen voor aanvang van de vakantie is de volledige reissom verschuldigd.