Algemene boekingsvoorwaarden

Boeking

Reserveringen worden alleen gemaakt met het reserveringsformulier, na akkoord van de camping en binnen de limiet van beschikbaarheid. Dit formulier moet uiterlijk 15 dagen na de datum waarop de camping u het heeft gestuurd, ondertekend met de aanbetaling worden teruggestuurd. Na deze tijd wordt de optie geannuleerd.

Na ontvangst van uw reservering en uw aanbetaling sturen wij u een reserveringsbevestiging, afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen. Alle verhuur is persoonlijk en kan onder geen enkele omstandigheid worden overgedragen of verhuurd. Iedereen die niet in het huurcontract is geregistreerd, mag niet blijven zonder toestemming van de directie. Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of wettelijke voogden.

Het aantal personen dat een standplaats of een stacaravan bezet, mag de maximaal toegestane capaciteit niet overschrijden, d.w.z. 4 personen voor een standplaats en 2 tot 6 personen voor een stacaravan volgens de categorie gespecificeerd in de voorwaarden van het contract.

Iedereen buiten de camping (zelfs een vriend of familie die langskomt) moet verplicht worden voorgesteld of zich bij de receptie melden en het voertuig buiten de camping laten staan. De aanvaarding ervan op het terrein is onderworpen aan de wil van de directie (de directie moet op elk moment de politiediensten van de aanwezigen op de camping kunnen informeren, op straffe van een boete).

 

Huisdier

Honden zijn toegestaan op de site en mits ze bij de boeking zijn aangegeven, dat ze de rust en veiligheid van de bewoners niet verstoren, de basisregels voor hygiëne en de integriteit van de faciliteiten respecteren. Aan kleine behoeften wordt buiten de camping voldaan (parkeren voor de camping en langs de Rhône). Ze moeten aan de lijn worden gehouden en het actuele vaccinatierapport moet kunnen worden overlegd. Huisdieren zijn niet toegestaan in het zwembad en in de sanitaire voorzieningen. Honden van categorie 1 en 2 (pitbull, rottweiler, etc.) worden niet geaccepteerd op de camping.

In stacaravans slechts 2 kleine honden zijn toegestaan, het is verboden om hem (en) op de banken en bedden te laten klimmen. Het is verplicht om hem een mandje te geven. Honden moeten aan de lijn worden gehouden, en dat mag u niet laat een dier nooit alleen achter op een kampeerplaats of in een verhuur? WAARSCHUWING aan hun uitwerpselen! U moet uw dier buiten de camping brengen en als ze per ongeluk een behoefte op de camping hebben, moet u het onmiddellijk verwijderen.

 

Bezoekers

Het betalen van het bezoekersrecht (bezoekerstarief) geeft geen recht op toegang tot het zwembad, dat strikt voorbehouden is aan de bewoners van de camping.

Iedereen buiten de camping moet verplicht worden voorgesteld of naar de receptie komen.

 

Sanitair

Plaats van respect, geen waterspel wordt getolereerd. Kleine kinderen moeten worden begeleid door een van zijn ouders. De sanitaire voorzieningen zijn een plaats van hygiëne, daar mogen geen dieren worden toegelaten.

 

Nacht kalm

De bewoners van de camping zijn verplicht zich te houden aan de interne voorschriften die beschikbaar zijn bij de receptie, in het bijzonder met betrekking tot de nachtelijke rust.

 

Problemen en overlast

Iedere gerechtigde is verantwoordelijk voor de overlast en overlast veroorzaakt door de mensen die bij hem verblijven. Wanneer een bewoner andere bewoners stoort of hindert of de integriteit van de faciliteiten aantast, kan zijn verblijf onmiddellijk beëindigd worden zonder schadevergoeding, onverminderd de vorderingen tot schadevergoeding die de Camping en derden tegen hem zouden kunnen doen gelden.

 

Zwembad

Voor het zwembad gelden eigen regels. Om veiligheids- en hygiëneredenen is het verplicht deze te respecteren. Shorts, boxershorts en bermuda’s zijn ten strengste verboden? Alleen zwembroeken of zwembroeken zijn toegestaan. Het zwembad staat niet onder toezicht, de kinderen moeten onder hun verantwoordelijkheid worden begeleid door een volwassene, in geen geval kan de camping niet verantwoordelijk zijn. Niemand buiten de camping heeft toegang tot het zwembad (zelfs de gasten, of het nu gaat om staanplaatsen of verhuur). Geen enkel dier wordt getolereerd in het zwembad.

 

Barbecue

Barbecues op houtskool of hout zijn bij prefectuurbesluit verboden op de staanplaatsen of voor de stacaravans.

 

Schade

De uitrusting en faciliteiten van de camping moeten worden gebruikt in overeenstemming met hun normale doel. Elke verslechtering van de lokalen, verlies of vernietiging van de beweegbare elementen die de accommodatie of de gebouwen van gemeenschappelijke toegang verschaffen, vallen van rechtswege onder de verantwoordelijkheid van de auteur. De huurder-klant als huuraccommodatie of kampeerplaats is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade, verlies of degradatie, zowel aan de accommodatie als aan alle faciliteiten van de camping, begaan door de mensen die bij hem verblijven of die hem bezoeken. Het moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Een borg van 200 € voor het huren van een stacaravan moet door de huurder worden betaald bij aankomst en voor het in bezit nemen van de accommodatie voor eventuele schade en zal worden geretourneerd na onderzoek van het terrein. De huur moet door u worden schoongemaakt. Een extra schoonmaakborg van 60 € die bij aankomst door de huurder wordt betaald, wordt ingehouden als de huur niet in de best mogelijke staat wordt geretourneerd of als de huurder in de stacaravan heeft gerookt. Sleutels kunnen in het midden- en hoogseizoen alleen ’s ochtends van 8.00 uur tot 10.30 uur worden ingeleverd.

 

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van de camping, buiten haar wettelijke verantwoordelijkheid, is niet betrokken in het geval van:

– diefstal, verlies of beschadiging, van welke aard dan ook, tijdens of na een verblijf.

– overlast door natuurverschijnselen (weer, muggen, bladluizen etc.)

– storing of stillegging van technische uitrusting, storing of sluiting van campingfaciliteiten. Eenmalige maatregelen, genomen door de campingdirectie, om de toegang tot bepaalde faciliteiten, waaronder het zwembad, te beperken die vereist zijn voor het naleven van veiligheidsnormen of periodiek onderhoud. De camping behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het ontwerp en de constructie van de camping te wijzigen.

– de borgsom vormt geen aansprakelijkheidsgrens, de huurder dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.

– elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit contract of de gevolgen ervan zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

– de speelruimte voor de kinderen is de exclusieve verantwoordelijkheid van de ouders, omdat geen enkel kind er alleen kan verblijven. Evenzo is fitnessapparatuur gereserveerd voor volwassenen en als een kind er gebruik van maakt, valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de begeleidende ouder. De camping kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 

Betaalvoorwaarden

Voor een staanplaats of voor een stacaravan moet bij de boeking een aanbetaling van 30% van de basisprijs van de bestelde diensten worden betaald (met een minimum aanbetaling van 45 €). Het saldo dient bij aankomst betaald te worden, alvorens de huur in bezit te nemen.

De betaling van de aanbetaling en / of het saldo van het verblijf kan worden betaald via overschrijving, contant, bankkaart of vakantiecheques (er wordt geen wisselgeld gegeven),

Voor betalingen via overschrijving, vraag ons naar onze IBAN.

 

Toewijzing van staanplaatsen en stacaravans

Uw staanplaats wordt pas op de dag van aankomst toegewezen. We zullen zoveel mogelijk proberen om uw staanplaatsen naast elkaar te houden op basis van onze beschikbaarheid en volgens de datum van reservering. Aankomst is na 16.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.

Uw stacaravan wordt alleen op de dag van aankomst toegewezen volgens de gereserveerde categorie. Aankomst is na 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Bij aankomst wordt een aanbetaling van 200 € en 60 € gevraagd (cheque of creditcardnummer).

 

Wijzigingen en annuleringen

Wijzigingen in reserveringen: Reserveringen kunnen alleen worden gewijzigd 6 weken voor de startdatum van het verblijf of onder voorbehoud van beschikbaarheid op de datum van de wijziging.

Late aankomst – vervroegd vertrek: In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek in vergelijking met de data vermeld op uw reservering, zal er geen restitutie plaatsvinden, ongeacht de oorzaak.

Bij het huren van een staanplaats dient u uw vertraagde aankomst SCHRIFTELIJK aan ons door te geven. Als er geen informatie over dit onderwerp bij ons terechtkomt, wordt de site de volgende dag om 16.00 uur toegewezen aan een andere klant.

Annuleringen:

1 – Vanwege Camping Tartarin: in geval van annulering van een verblijf om redenen die op ons rusten, met uitzondering van gevallen van overmacht die ons ertoe brengen om te annuleren om redenen van veiligheid van vakantiegangers, krijgt de klant een terugbetaling van alle betaalde bedragen .

2 – Vanwege de kampeerder: Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf blijft het bedrag van uw aanbetaling verworven op de Camping. Bij opzegging minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf, is de volledige prijs van het verblijf verschuldigd.