Bedankt om aandachtig de verschillende manieren te lezen om deze site te gebruiken voordat je op zijn pagina’s surft. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden. Eveneens, in overeenstemming met artikel nr. 6 van de Wet n ° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor de huidige website www.campingtartarin.fr :

Editeur du Site :

Camping Tartarin
Numéro de SIRET : 73718009100016
Responsable editorial : Camping Tartarin
Route de Vallabrègues
13150 TARASCON
Téléphone :[+33] 4 90 91 01 46
Email : campingtartarin@wanadoo.fr
Site Web : www.campingtartarin.fr

Hébergement :

Hébergeur : OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Site Web : www.ovh.com

Développement :

Camping Tartarin
Adresse : Route de Vallabrègues 13150 TARASCON
Site Web : www.campingtartarin.fr

Gebruiksvoorwaarden:

Deze site (www.campingtartarin.fr) wordt voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz …) voor een beter gebruiksgemak en aangenamere afbeeldingen. We raden u aan om moderne browsers te gebruiken als Internetverkenner, Safari, Firefox, Google Chrome, enz …
De juridische kennisgevingen werden gegenereerd op de site van de juridische informatie generator, aangeboden door Welye.

Camping Tartarin implementeert alle middelen waarover het beschikt om betrouwbare informatie en een betrouwbare update van zijn websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van informatie van en rapportage van eventuele wijzigingen aan de site die hij nuttig acht. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt en voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Cookies: de website www.campingtartarin.fr kan u hebben gevraagd om cookies te accepteren voor statistische doeleinden en voor weergave. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt opgeslagen door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan. Delen van deze site zijn mogelijk niet functioneel zonder cookies te accepteren.

Hypertekstkoppelingen: de websites van kunnen links naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn, aanbieden. Camping Tartarin heeft op geen enkele manier controle over de sites in verband met zijn websites. geeft geen antwoord op of garandeert de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, inclusief informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat kan worden gemaakt van deze elementen. De risico’s die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, die moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Camping Tartarin.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Camping Tartarin wil opzetten, is het zijn verantwoordelijkheid om een ??e-mail te verzenden die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot implementatie van een hyperlink. Camping Tartarin behoudt zich het recht voor om een ??hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Geleverde diensten:

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.campingtartarin.fr.

Camping Tartarin streeft ernaar om de website www.campingtartarin.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. de informatie op de site www.campingtartarin.fr is niet uitputtend en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan. Bovendien worden alle op de site www.campingtartarin.fr vermelde informatie gegeven als een indicatie en kunnen deze waarschijnlijk zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ontwikkeld.

Contractuele beperkingen van de gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site is op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als je ziet een gat, fout of wat lijkt op een defect zijn, dank u vriendelijk dit melden via e-mail naar het adres campingtartarin@wanadoo.fr, beschrijving van het probleem zo nauwkeurig mogelijk (pagina vragen probleem, type computer en gebruikte browser, …).

Alle gedownloade inhoud is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dientengevolge, kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens na het downloaden. Bovendien stemt de sitegebruiker ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en waarbij een browser van de laatste generatie is bijgewerkt

De hypertekstkoppelingen die als onderdeel van deze website worden opgezet naar andere bronnen op internet, kunnen de verantwoordelijkheid van Camping Tartarin niet op zich nemen.

Intellectuele eigendom:

Alle inhoud van deze www.campingtartarin.fr op de site, inclusief, zonder beperking, afbeeldingen, tekst, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen en hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camping Tartarin. Deze weergave of reproductie, door welk proces dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code van intellectuele eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken. Daarnaast kunnen eigenaren van gekopieerde inhoud u aanklagen.

Verklaring aan de CNIL:

Volgens de wet 78-17 van 6 januari 1978 (zoals gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, deze site is het onderwerp geweest van een verklaring aan de Commissie Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).

Geschillen:

Deze voorwaarden www.campingtartarin.fr Site worden beheerst door het Franse recht en eventuele geschillen of geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze zal de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken hoofdkantoor afhankelijk zijn samenleving. De referentietaal voor de beslechting van potentiële geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens:

In het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.campingtartarin.fr bezoekt.

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Inderdaad, voor bepaalde diensten die worden aangeboden door onze website, kunt u gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online beschikbaar is, in het gedeelte ‘contact’. In ieder geval kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval zult u de diensten van de site niet kunnen gebruiken, zoals het vragen om informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Tenslotte kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u op een eenvoudige navigatie op onze website, zoals: informatie met betrekking tot het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en tot welke diensten u toegang verkrijgt, adres IP, het type van uw browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.