Juridische kennisgeving

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina’s bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig. In overeenstemming met artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, de beheerders van deze website www.campingtartarin.fr zijn :

Site-editor:

Camping Tartarin
SIRET nummer: 48360769300015
Hoofdredacteur: Camping Tartarin
Weg naar Vallabrègues
13150 TARASCON
Telefoon: [+ 33] 4 90 91 01 46
E-mail: campingtartarin@orange.fr
Website: www.campingtartarin.fr

Accommodatie :

Gastheer: OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Website: www.ovh.com

Ontwikkeling?

Camping Tartarin
Adres: Route de Vallabrègues 13150 TARASCON
Website: www.campingtartarin.fr

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site ( www.campingtartarin.fr ) is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz …) voor meer gebruiksgemak en aangenamere graphics, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz …
De juridische kennisgevingen werden op de site gegenereerd Juridische kennisgeving generator , Aangeboden door Welye?

Camping Tartarin gebruikt alle middelen die tot zijn beschikking staan om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van zijn websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie met, en eventuele wijzigingen op de site die hij nuttig acht, doorgeven. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

Cookies : De site www.campingtartarin.fr u kunt u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder de acceptatie van cookies.

Hyperlinks: Websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Camping Tartarin heeft geen middelen om de sites in verband met haar websites te controleren. geeft geen verantwoording voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, en garandeert dit ook niet. Het kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico’s verbonden aan dit gebruik vallen volledig bij de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Camping Tartarin.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Camping Tartarin wil plaatsen, is het aan hem om een e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek om het plaatsen van een hyperlink te formuleren. Camping Tartarin behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te hoeven rechtvaardigen.

Aangeboden diensten:

Alle activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden op onze site gepresenteerd. www.campingtartarin.fr?

Camping Tartarin streeft ernaar om op de camping te voorzien www.campingtartarin.fr informatie zo nauwkeurig mogelijk. de informatie op de site www.campingtartarin.fr zijn niet uitputtend en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien staat alle informatie vermeld op de site www.campingtartarin.fr worden alleen ter informatie gegeven en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geëvolueerd.

 

Contractuele beperking van gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan echter onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een gat, fout of wat lijkt op een storing opmerkt, meld dit dan per e-mail op het adres campingtartarin@orange.fr , door het probleem zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en browser dat wordt gebruikt, enz.).

Alle gedownloade inhoud wordt gedaan op eigen risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

De in het kader van deze website opgezette hypertekstlinks naar andere bronnen op het internetnetwerk vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Camping Tartarin.

Intellectueel eigendom :

Alle inhoud hiervan op de site www.campingtartarin.fr , inclusief, maar niet beperkt tot, grafische afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camping Tartarin. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Verklaring aan de CNIL:

In overeenstemming met Wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door Wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot IT, bestanden en vrijheden, is deze site verklaarde aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (www.cnil.fr?

Geschillen:

Deze sitevoorwaarden www.campingtartarin.fr worden beheerst door de Franse wet en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor van de vennootschap afhankelijk is. De referentietaal voor het beslechten van geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens :

Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken wanneer u onze website bezoekt. www.campingtartarin.fr?

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden, in het gedeelte “contact”. U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, in het bijzonder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u bezoekt, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden . Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.